Zo leer je omgaan met een jaloerse partner

Seks in de jacuzzi

1. Probeer jaloezie te voorkomen

Tracht te voorkomen dat jaloezie zich kan ontwikkelen op de werkvloer. Als je in een team werkt en iedereen strijdt voor dezelfde promotie, wees dan bescheiden en diplomatisch als jij er uiteindelijk mee aan de haal gaat. Ga mensen niet opzettelijk tegenwerken en aanvaard dat sommige mensen nu eenmaal jaloerser zijn dan anderen.

2. Hoe ga je ermee om?

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen jaloezie waar je verantwoordelijk voor bent en die waar je niets aan kan doen. Collega’s kunnen het je allesbehalve kwalijk nemen dat je jonger bent of dat je bekwamer bent in je job.

Laat je niet van je stuk brengen door afgunst waar je werkelijk niets aan kan doen. Vraag jezelf bijgevolg af in welke mate je zelf bijdraagt aan dat jaloerse gedrag. Als het probleem jouw arrogantie is, omdat je bijvoorbeeld duidelijk laat merken dat jij meer verdient dan je collega, probeer dit dan te vermijden. Jaag mensen niet bewust op de kast en help hen bij de realisatie van hun eigen doelstellingen.

3. Wat als het blijft duren?

Denk goed na hoe hard die jaloezie je eigenlijk raakt. Ondervindt je dagelijkse job of een belangrijke relatie er hinder van? Als dat zo is, ga dan een privégesprek aan met de persoon in kwestie en probeer zo weinig mogelijk andere collega’s te betrekken. Beheers je emoties en kies het juiste moment uit. Je kunt geen degelijk gesprek beginnen met iemand die boos is.

Laat die jaloerse collega zijn verhaal doen. Probeer nadien uit te leggen hoe jij zijn of haar gedrag interpreteert. Verwijs naar een concreet voorbeeld van jaloezie in plaats van enkel te zeggen dat hij of zij altijd maar jaloers is. Dat maakt het eenvoudiger om het probleem aan te kaarten en is minder beschuldigend.

4. Wat als je niets kan veranderen?

Soms is jaloezie erg irrationeel en is het erg moeilijk om iemands overtuigingen te veranderen. Het valt echter af te raden om hogere kanalen in te schakelen, tenzij je niet anders kan omdat de situatie werkelijk uit de hand loopt. Je persoonlijk richten tot die jaloerse collega is professioneel en geeft een blijk van moed. Naar je baas of HR stappen, doet je daarentegen overkomen als een hulpeloos kind.

Translate »