Chlamydia: nauwelijks kans op verminderde vruchtbaarheid, GGD past testbeleid aan

Chlamydia

Recent onderzoek toont aan dat een infectie met de geslachtsziekte chlamydia slechts een zeer klein risico op verminderde vruchtbaarheid met zich meebrengt. Hierdoor heeft de GGD besloten om het testbeleid volgend jaar aan te passen.

Nieuwe inzichten over chlamydia

Jarenlang werd aangenomen dat chlamydia een belangrijke oorzaak was van onvruchtbaarheid bij vrouwen. Voor mannen was al bekend dat een infectie niet tot onvruchtbaarheid leidt. Deze aannames hebben geleid tot uitgebreide campagnes gericht op preventie, diagnose en behandeling van chlamydia. Momenteel wordt chlamydia standaard behandeld met antibiotica, zelfs als er geen klachten zijn.

Spontaan herstel en effectiviteit van de huidige aanpak

Uit nieuw onderzoek blijkt dat chlamydia in de meeste gevallen vanzelf verdwijnt zonder schadelijke gevolgen. Daarnaast is er geen bewijs dat de huidige behandelstrategie effectief is.

Aanpassing testbeleid om overbehandeling te voorkomen

Vanaf januari 2025 zal de GGD niet langer standaard op chlamydia testen bij mensen zonder klachten. Dit moet overbehandeling voorkomen en bijdragen aan het tegengaan van antibioticaresistentie. Mensen met klachten worden nog wel getest.

Testen zonder klachten en statistieken

Jaarlijks worden duizenden mensen zonder klachten getest op chlamydia, vaak in combinatie met gonorroe. Dit heeft echter niet geleid tot een daling van het aantal chlamydiainfecties. De GGD blijft wel testen op gonorroe. In 2023 werden bij de centra voor seksuele gezondheid van de GGD meer dan 24.000 chlamydiadiagnoses gesteld, waarvan 45 procent bij vrouwen en 23 procent bij heteroseksuele mannen.

Reactie van Soa Aids Nederland

Soa Aids Nederland ziet de aanpassing van het testbeleid als positief. “Veel mensen waren jarenlang bang voor de negatieve gevolgen van chlamydia. Deze nieuwe inzichten tonen aan dat die angst grotendeels ongegrond is,” aldus Hanna Bos, arts infectieziektenbestrijding. De organisatie benadrukt het belang van preventie en het gebruik van condooms, evenals het belang van testen op soa’s.

Deze nieuwe aanpak van de GGD is een stap vooruit in het effectief beheren van chlamydiainfecties en het verminderen van onnodige behandelingen.

Translate »